Περιμετρική Προστασία

Ότι πρέπει να γνωρίζεις

Κάθε σύστημα συναγερμού περιλαμβάνει ζώνες προστασίας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χώρου. Η εξωτερική ζώνη ενός συστήματος είναι αυτο που ονομάζουμε Περιμετρική Ασφάλεια και συνήθως αποτελείται από παγίδες τοποθετημένες σε πόρτες, παράθυρα, πατζούρια κλπ.

Σε ένα εξελιγμένο σύστημα η Περιμετρική Ασφάλεια αποτελείται από «έξυπνες» συσκευές ανίχνευσης κίνησης.

Κατηγορίες Ανιχνευτών Περιμετρικού Συναγερμού

Οι Εξωτερικοί Ανιχνευτές αυτού του τύπου είναι ειδικά κατασκευασμένοι ώστε να αγνοούν παρεμβολές του περιβάλλοντος όπως είναι τα καιρικά φαινόμενα και η έλευση μικρών ζώων έτσι ώστε να μην δίνουν εσφαλμένους συναγερμούς.

Το κυριότερο προτέρημα που έχουν οι Εξωτερικοί Ανιχνευτές είναι ότι παρέχουν προστασία προτού καν αγγίξει κάποιος τον προστατευόμενο χώρο.

Εφαρμογές κάλυψης εξωτερικών χώρων με συστήματα περιμετρικού συναγερμού

Ας σχεδιάσουμε το σύστημά σας!

211 8000687Ανιχνευτές Εξωτερικού Χώρου
Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή κειμένων