• 4πλό πυροηλεκτρικό στοιχείο
  • Μηδενικοί ψευδοσυναγερμοί
  • Σύστημα αγνόησης ζώων μέχρι 25Kg και εμβέλεια μέχρι 15m
  • Λεπτός σχεδιασμός κατάλληλος για οικιακές εφαρμογές και αριστη ποιότητα
  • Προέλευση Ισραήλ
Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή κειμένων