Υπηρεσίες Global SIM

Η απόλυτη λύση για 24ωρη πραγματική ασφάλεια

Απόλυτη ασφάλεια με συνδέσεις Global Sim

Η Cubex.Systems διαθέτει στους πελάτες της, την επαναστατική υπηρεσία σύνδεσης σε κέντρο λήψης σημάτων μέσω πολλαπλού δικτύου GPRS και κάρτες GLOBAL SIM. Ο πελάτης δεν χρειάζεται να ανησυχεί πλέον για τη μεταφορά των σημάτων στο 24ωρο Κέντρο. Ο συναγερμός βρίσκεται διαρκώς σε ασύρματη σύνδεση στο δίκτυο GPRS (internet) και προσφέρει μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς και ενημέρωσης, αποτρέποντας αποτελεσματικά και τον πιο επίδοξο διαρρήκτη!

Πως λειτουργεί:

Η Global Sim τοποθετείται μέσα στην ειδική συσκευή επικοινωνίας GSM/ GPRS και αναλαμβάνει τη μεταφορά όλων των σημάτων από τον συναγερμό στο Κέντρο Λήψης Σημάτων μέσω GPRS, ό,τι και εάν συμβεί, όποιο και αν είναι το διαθέσιμο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στο σημείο εγκατάστασης του συστήματος συναγερμού.

Σε περίπτωση διακοπής δικτύου παρόχου (πχ. Cosmote), ενεργοποιείται αυτόματα ο εναλλακτικός πάροχος (πχ. Vodafone, Wind) με αποτέλεσμα ο συναγερμός να βρίσκεται διαρκώς συνδεδεμένος, ασύρματα, με το Κέντρο λήψης σημάτων.

Πιο συγκεκριμένα εκτελεί έλεγχο της σύνδεσης κάθε λίγα λεπτά (από 2′ έως 60΄- αναλόγως του προγράμματος) ενώ σε περίπτωση διακοπής σύνδεσης ενημερώνει άμεσα τον ιδιοκτήτη με SMS ενώ μπορεί να ενεργοποιήσει το συναγερμό. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης Jamming, όταν κάποιος προσπαθεί να εμποδίσει την επικοινωνία και ειδοποιεί μέσω εναλλακτικού καναλιού ή/και ενεργοποιεί το σύστημα συναγερμού.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή κειμένων